vrouw&maatschappij

   
 

V&M roept minister Dupont uit tot watje van de week: mooie woorden maar geen daden!

Nog geen week nadat het parlement unaniem een resolutie heeft aangenomen om meer mensen en middelen vrij te maken voor de strijd tegen intrafamiliaal geweld, verliest één van de Vlaamse daderprojecten zijn subsidies. In het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen, financiert de federale overheid projecten voor de begeleiding van plegers van echtelijk en intrafamiliaal geweld. Deze projecten kaderen momenteel binnen het preventieve luik. De positie van daderhulpverlening leunt meer en meer aan bij de echte hulpverlening en blijkt dus niet langer een federale bevoegdheid volgens minister Dupont. Ondanks een positieve evaluatie van het Daderproject Time Out uit Antwerpen verliest het project zijn subsidies. V&M vindt dat niet kunnen. V&M wil dat de huidige projecten van dadertherapie worden geëvalueerd en indien positief bevonden ook worden gecontinueerd binnen het landschap van hulpverlening. Deze projecten horen misschien minder thuis bij de cel alternatieve maatregelen doch des te meer binnen een samenwerkingsmodel tussen justitie, algemeen welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. Daartoe dienen de betrokken ministers de nodige stappen te ondernemen. Slachtoffers hebben nood aan concrete acties en niet aan gebakkelei over bevoegdheden. Indien men óók de dader geen helpende hand reikt, blijft de vicieuze cirkel van geweld bestaan. klik hier om te reageren

Ceysens wil een vrouwvriendelijker VLD, maar vindt quota niet nodig

In een opiniestuk in De Standaard poneert Patricia Ceysens met grote stelligheid dat de VLD vrouwelijker moet. De partij moet meer investeren in vrouwelijke themas en het liberale project duidelijker voorstellen aan de vrouwen. Allemaal mooi, maar Vrouw & Maatschappij vindt het vooral belangrijk dat er meer vrouwelijke verkozenen zijn. Wij kiezen dan ook resoluut voor het quotasysteem tot de paritaire democratie bereikt is. Van quota kan volgens Ceysens echter geen sprake zijn: 10 jaar geleden noemde ze quota in Veto "een kastesysteem om de maatschappij in groepen als homos, migranten, vrouwen, lesbiennes en zo op te delen", in 2004 was ze nog altijd "geen voorstander van quota om meer vrouwen in de politiek te krijgen". In haar opiniestuk stelt ze zelfs dat "deze verkiezingen ondanks of misschien juist wel vanwege- de vrouwelijke quota dominant mannelijk waren". Ceysens profileert zich als de voorvechtster van gelijke kansen bij de VLD, maar schiet tegelijk met scherp op de enige regeling die kan zorgen voor meer vrouwen in de politiek. Van een contradictie gesproken.

Maar wat vindt U? Heeft Patricia Ceysens gelijk of zijn quota wel een belangrijke hefboom voor meer vrouwen in de politiek? Klik hier en reageer

Minister Van Brempt genomineerd tot watje van de week op site van Vrouw&Maatschappij

“Er zijn geen vrouwen meer.

Naar aanleiding van de 'Mannen in nesten? Stem vrouw-campagne van de KAV wil ik benadrukken dat de klassieke man-rolverdeling niet langer opgaat," stelt Minister Van Brempt.

Was het maar waar! Minister Van Brempt neemt haar dromen voor werkelijkheid. Het creëren van een vals gevoel van voltooide emancipatie is bij haar “bon ton”.  De politieke ontwikkelingen neigen ertoe het gelijkekansenbeleid voor vrouwen op de achtergrond te verdringen en te verdrinken in het diversiteitsbeleid of minderhedenbeleid terwijl mannen en vrouwen de twee helften van de samenleving uitmaken. Wij zijn uiteraard voorstander van een diversiteitsbeleid, op voorwaarde dat het niet in de plaats treedt van het gelijke-kansenbeleid voor vrouwen en mannen.

Nog steeds zijn vouwen de eerste slachtoffers van seksueel geweld, denk maar aan de vele verkrachtingen. Nog steeds werken vrouwen meer uren dan mannen. Nog steeds geraken ze slechts moeizaam aan de top… ook aan de Vlaamse overheid.  Als ze alleenstaan komen te staan of allochtoon zijn, worden ze al helemaal een tweederangsburger. Hoeveel feiten en studies moeten er nog gebeuren om de minister te overtuigen?

Als je alle discriminaties optelt dan ben je er als vrouw nog altijd het slechtst aan toe, als allochtoon, als persoon met een handicap, als oudere en ga zo maar door.

Vrouw & Maatschappij heeft steeds voor ogen dat er verschillende vrouwen in verschillende situaties staan. Dat bewijst ze ook steeds in haar campagnes en studiedagen waar de aandacht gaat naar alleenstaande vrouwen, ouderwordende vrouwen, allochtone vrouwen,. ..

"In de politiek zitten dezelfde ongelijkheden ingebakken als in de samenleving. Vrouwen komen minder aan bod, allochtone vrouwen nog minder", stelt Minister Van Brempt.

We zijn blij dat de minister dit inziet en eigenlijk ons gelijk geeft. Echter, de  pariteit op de lijst  is de helft van het werk, maar daaruit volgt nog niet dat vrouwen verkozen worden. Uit onderzoek van Fiers en Scheepers (juni 2006, KULeuven) "Trajecten van vrouwen in de Belgische politiek" blijkt dat de gemiddelde kiezer minder geneigd is om op namen van vrouwen te stemmen. Vrouwen worden veel minder dan mannen als stemmentrekkers beschouwd, zowel door de kiezer als door de partijen. Voor Vrouw & Maatschappij is de conclusie duidelijk: er is nood aan specifieke aandacht voor de vrouwelijke kandidates om ook na de verkiezingen van een paritaire democratie te kunnen spreken.

Vrouw & Maatschappij betreurt dat de minister van Gelijke Kansen vrouwen verdrinkt in een algemene "stem divers"-campagne. Bovendien vragen wij ons af of de kansengroepen zich herkennen in de stripfiguren-campagne van Van Brempt. "Ik vrees dat er na de verkiezingen maar één telling  kan en zal gebeuren: hoeveel vrouwen in de gemeenteraad en hoeveel in de schepencolleges zullen zetelen. Daar zal de minister op aangesproken worden, gelukkig dragen Vrouw&Maatschappij en de KAV hun steentje bij in hun eigen stem-vrouwcampagnes,” stelt algemeen Voorzitster Els Van Hoof.
Klik hier en reageer

Nog 150 jaar en vrouwen verdienen evenveel als mannen

Ook in Groot-Britannië verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Het verschil wordt in stand gehouden door discriminatie en ineffectief beleid, maar ook omdat vrouwen vaker thuis blijven voor de kinderen.  Gemiddeld bedraagt de loonkloof er twintig procent op de leeftijd van 30 jaar. Aan het huidige tempo duurt het 150 jaar om de kloof te dichten.
Misschien tijd voor actie?
(bron: HLN.be)
Klik hier om te reageren

De Vlaamse topmanager is geen vrouw

Ondanks het streefcijfer van 33% voor vrouwen in topfuncties zijn slechts 6 van de 30 nieuwe topmanagers vrouwelijk. Met een groots opgezette campagne probeerde de overheid vrouwen te overtuigen om zich kandidaat te stellen. Dat lukte, want 49% van de kandidaten bij aanvang waren vrouwen. Na de selectieprocedure door Jobpunt Vlaanderen bleef daar minder dan de helft van over. Het getuigt van weinig consequentie om te investeren in dure campagnes als het voor vrouwen onmogelijk is om de procedure door te komen. Blijkbaar blijft het principe ‘ons kent ons’ het belangrijkste criterium bij de benoemingen.
Klik hier en reageer

m/v met rok

De meisjes mogen op school een lange broek dragen, maar jongens geen rok.
Dit is discriminatie vond een scholier uit New Jersey. Eigenlijk wilde hij helemaal geen rok dragen maar een korte broek.
Maar het schoolreglement verbood het dragen van een korte broek tussen 1 oktober en 15 april.
Korte rokjes en kleedjes waren wel toegelaten. Dus kwam de jongen naar school in een rokje.
(bron: Touring explorer - juli/augustus)

Moet een kledingcode altijd voor iedereen gelijk zijn? Klik hier om te reageren

Watjes?!

Het werk van Vrouw & Maatschappij is nog lang niet af. De gelijkheid in wet is bereikt, maar in de praktijk zijn we er nog niet. Mee eens?
Grote ontdekking: vrouwen zijn ook mensen  (uit: www.belg.be 24/06/2006)
Vrouwen mogen eindelijk lid worden van de Nederlandse Staatskundig Gereformeerde Partij. Een ruime meerderheid van de afgevaardigden steunde zaterdag het voorstel om vrouwen de mogelijkheid te geven lid te worden. Van de aanwezigen was 73 procent voor en 27 procent tegen, aldus een woordvoerder van de SGP. Vrouwen kunnen nu dus lid worden en in de partij mee discussiëren en beslissen. Maar zij kunnen geen publieke functies bekleden en dus bijvoorbeeld geen Kamerlid worden. De partij houdt daaraan vast op basis van de Bijbel.
Gelukkig is CD&V dit stadium al lang voorbij!
Wat vindt u hiervan? Laat het ons weten reageer

november 2012

ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30