vrouw&maatschappij

   
 

Nieuwsbrief_1_Gent

 

Nummer 1, jaargang 1

 

V&M afd. Gent - Maart 2008

We hebben zoveel te doen dat we ons soms verliezen en niet meer weten waar eerst beginnen.”

Vrienden,

In het kader van ‘de internationale dag van de vrouw” wil ik u verrassen met een geheel ‘vrouwelijke’ nieuwsbrief.

Als voorzitter van Vrouw & Maatschappij -afdeling Gent- is het mij dan ook een groot plezier dat velen zijn ingegaan op de vraag een woordje te schrijven. Onze geleding V&M is goed van start gegaan met enkele door de media opgemerkte acties zoals; de witte-lintjes, de kerstwensen, de actie ‘Tijd te Koop’ van vorige week en nu een eerste nieuwsbrief.

Mieke Van den Berghe, voorzitter CD&V afdeling Gent, bouwt sinds vorig jaar onverzettelijk voort aan de wederopstanding van de partij. Daarom moedig ik iedereen aan om deel uit te maken van de werkgroepen die opgericht zijn om uw inbreng te doen. Alleen samen kunnen we bouwen aan de toekomst van een oranje Gent!

Via deze weg wil ik heel uitdrukkelijk alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens onze acties alsook de vele blijken van steun!

We gaan er een geweldige geleding van maken, een toffe vriendenploeg en een aanzet tot politieke verademing!

Uw voorzitter,

Melania Verhaeghe
Voorzitter V&M afdeling Gent 
0495/ 45 36 91
[email protected]
 

 


Ellen Bernaers Het leven zoals het is: “Jong Zijn”

’s Morgens 06u opstaan, je hart ligt in de prachtigste stad van het land: Gent, je carrière in het verre Brussel, elke dag uren in de file staan.
’s Avonds tot 19u30 op kantoor, jongeren moeten zich bewijzen op het werk. Vroeger naar huis gaan is een teken dat het je allemaal niet bijster interesseert, de werkdruk is enorm.

Opnieuw in de file

’s Avonds 21u00: het koken kan beginnen om dan aan de afwas voorlopig nog niet te denken
’s Avonds 22u: Opnieuw mails checken en nog wat verloren geraakte strijk afwerken
’s Avonds 23u: in bed want ’s ochtends om 6u weer opstaan en dan weer file, file, werken, werken, file, file, huishouden, slapen en...herbeginnen!

Ik wil mij inzitten voor het besef dat er iets fundamenteel verkeerd loopt, iemand die 60 uur per week werkt en zich nog niet het kleinste, pieteluttigste rijhuis kan veroorloven is iets dat niet klopt. Een jonge vader die zijn gezin enkel in het weekend kan vervoegen of jongeren die het niet meer zien zitten, allemaal ziektes “van de moderne tijd”. Een mens leeft niet om te werken alleen, er moet meer ruimte komen om gewoon zichzelf te kunnen zijn.

Ellen Bernaers
------------------

 

 

Ingrid hertleer  Durf denken als vrouw …

Als vrouw in de politiek dien je je mannetje te staan en dit zowel letterlijk als figuurlijk. Je moet je vaak als “man” laten gelden maar zoals er “achter elke man een sterke vrouw staat” moet ook achter elke vrouw een sterke partner staan ... en dit om alle huishoudelijke en andere taken op zich te nemen zodat de vrouw o.m. alle nodige vergaderingen kan bijwonen. Maar ook al heb je iemand achter je staan, het spreekt voor zich dat een jong gezin nogal wat moet missen. Zo zijn maar al te vaak de late vergaderingen op zulke uren dat de jonge kinderen al in bed liggen wanneer mama thuiskomt ...

Het zou dus mooi zijn dat politiek omwille van die redenen wat meer vrouwvriendelijk zou worden.

Maar deze vrouwvriendelijke visie zou je ook kunnen doortrekken naar hun visies en beleid voor de bedrijven. Kinderdagverblijven en kinderopvang voor jonge kinderen, maar ook voor jonge pubers, zal een noodzaak worden wanneer nog meer flexibileiteit wordt gevraagd van de ouders, meer bepaald wat betreft hun werkregime, maar ook door de verkeersremmende maatregelen die de huidige politieke instanties nastreven.

Enerzijds willen ze het openbaar vervoer aanmoedigen voor “woon-werk verkeer” maar je zal niet op de korste tijd thuis geraken waardoor kinderen nog langer in de opvang of alleen thuis zitten.

Kinderopvang in nabijheid van de bedrijven of op de bedrijven zelf zou voor kleine kinderen misschien al een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Een eerste stap in de goede richting is het “bewust durven denken als vrouw” ...

Ingrid hertleer

 

--------------------

 

Anne Martens Combinatie Gezin – Arbeid

Als voorzitster van Vrouw en Maatschappij van de regio Gent vind ik alle thema’s die gaan over de positie van de vrouw in de samenleving belangrijk, zoals de combinatie zorg-gezin en arbeid, het gemeentelijk gelijke kansenbeleid, buitenschoolse kinderopvang, geweld op vrouwen, preventie van borst- en baarmoederhalskanker en de sociale veiligheid.

De combinatie van gezin en arbeid is één van de grootste uitdagingen voor de huidige beleidsvoerders. Alle gezinnen krijgen ermee te kampen.

De laatste jaren is het aantal éénoudergezinnen exponentieel gestegen, de overheid heeft nog weinig specifieke maatregelen voor deze groep genomen, Ten onrechte, want deze gezinnen hebben te kampen met een opeenstapeling van moeilijkheden op economisch, relationeel, cultureel en sociaal vlak. Vooral vrouwen zijn de dupe van het gebrek aan beleid rond éénoudergezinnen.

Zowel in mijn job als adviseur op het kabinet van de Minister-president van Vlaanderen als in de gemeenteraad krijgen alleenstaande-ouders mijn bijzondere aandacht.

Er moet gezorgd worden voor een voldoende aanbod aan aangepaste betaalbare woningen, flexibele kinderopvang, hoger kindergeld, het behoud van het systeem van de dienstencheque  aan een correcte prijs maar voor een uitgebreidere aantal diensten en meer jobs op maat van eenoudergezinnen met 'zorglast'. Dat kan bijvoorbeeld via flexitime (werkdag begint en eindigt binnen een bepaalde vork), schoolbelcontracten (werktijden afgestemd op schoolgaande kinderen) of de verdichte werkweek (meer uren presteren op minder dagen). …

Verder wil Vrouw en Maatschappij de vrouwen in het algemeen en de vrouwelijke mandatarissen in het bijzonder versterken via netwerking, sensibilisering, bewustmaking en politieke vorming.

Anne Martens

Gemeenteraadslid

---------------------------------

 

 

Gerda Zenner-De Gryze  Elke leerling telt

Goed onderwijs bepaalt in grote mate de kansen die kinderen in hun leven  krijgen .

Studies wijzen er ons op dat in Vlaanderen een brede kloof gaapt tussen leerlingen met sterke en leerlingen met zwakkere studieresultaten.

Deze kloof leidt tot gevoelens van achterstelling en uitsluiting.

Het verkleinen van deze kloof is een uitdaging voor alle scholen maar ook voor de hele samenleving.

Het provinciaal onderwijs met zijn 19 scholen met meer dan 33.000 leerlingen en cursisten zijn een goed voorbeeld van hoe men vanuit het beleid kansen kan bieden aan elke leerling met de zwakste in het bijzonder.

In het beleidsprogramma kunnen we,binnen het beleidsdomein onderwijs,als stelling lezen:”Onderwijs goed voor de sterken,sterk voor de zwakkeren.”

Dit betekent dat binnen de provincie blijvende aandacht zal gaan naar kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin “elke leerling telt”

In alle scholen en opleidingen moet blijvend gewerkt worden aan meer verdraagzaamheid,openheid en respect en ook aan de juiste invulling van de GOK-doelstellingen(Gelijke Onderwijskansen).

Gerda Zenner-De Gryze
Provincieraadslid

-------------------------------------

 

Isabelle De Clercq Vrouwen tegen de tijd

Al te vaak stellen we vast dat vrouwen met een gezinslast afhaken voor een politieke job als mandataris ; zeker in een stad als Gent is die taak zodanig tijdrovend en belastend voor de organisatie van het gezin, dat vrouwen zich niet aangesproken voelen om zich te engageren in een dergelijk politiek mandaat.

In Gent heeft men daaraan proberen werken door bijvoorbeeld de kosten die men heeft om tijdens de (lange) commissie- of gemeenteraadszittingen een babysit te bekostigen, terug te betalen.

Dit is een goede stap, maar evident is er meer nodig.

Ik meen dat nagedacht moet worden over een betere organisatie en structuur van de gemeenteraad en de commissies, zodat iedereen er zich beter bij voelt en zich inhoudelijk volop betrokken weet. Ellenlange en nietszeggende vergaderingen, storen iedereen, en zeker degenen die dan nog, voooraf aan die vergaderingen of eens thuisgekomen, allerlei gezinstaken moeten weten te klaren.

Op mijn verzoek werd door de Gentse gemeenteraad een commissie gezinsvriendelijke werking opgericht, die in 2006-2007 grondig heeft nagedacht en met alle fracties heeft overlegd over een gezinsvriendelijker aanpak van de vergaderingen.

Evident is het helemaal niet, want bijvoorbeeld het schepencollege heeft een gans andere visie over dit probleem dan de gemeenteraadsleden uit de oppositie, zoals wij.

Toch werd, ook na een interessant debat met professor De Rynck, een volwaardige nota opgesteld, die als leiddraad zal dienen om één en ander aan te pakken in de komende periode.

Een eerste tastbaar resultaat wordt nu, in maart 2008, doorgevoerd : alle vergaderingen beginnen voortaan om 19 uur in plaats van 18.30 uur, om iedereen toe te laten in de vooravond wat langer bij de gezinsleden te blijven vooraleer zich in het stadhuis te nestelen voor de rest van de avond. Wordt vervolgd!

Isabelle De Clercq
Gemeenteraadslid

----------------------------

Chantal Sysmans In vijfde versnelling voor kansarme vrouwen

Als vrouwelijk raadslid in het Gentse OCMW ijver ik vooral voor het welzijn van kansarme vrouwen.

Stel je maar eens de situatie voor dat je partner je verlaten heeft, en je voor de zorg voor 2 of 3 kinderen moet instaan, én bovendien nog een inkomen moet verwerven. Wat voor anderen heel gemakkelijk lijkt: even het interimbureau binnenstappen, is voor deze groep vrouwen allesbehalve evident: de kinderen moeten op tijd in school zijn, of je moet een voorschoolse opvang vinden. Ze moeten ook nog tijdig afgehaald worden, maar je moet ook tijdig op het werk verschijnen.

Na het werk dien je nog te koken, schoonmaken, alles klaarmaken voor de volgende dag, ... kortom, je moet af en toe kunnen toveren.

Veel alleenstaande moeders maken zich bovendien nog zorgen omdat ze weinig tijd kunnen besteden aan de huistaken van hun kinderen. Tegen de tijd dat het eten klaar is, en de boel aan de kant is, is het bijna bedtijd voor de kinderen.

Vandaar dat ik elk initiatief inzake kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, én huistaakbegeleiding, met alle inzet ondersteun. Verschillende VZW's in het Gentse leveren hier al prachtig werk.

Mijn laatste initiatief binnen de Gentse OCMW-raad hieromtrent, was het voorstel om voor onze cliënten financieel tussen te komen voor de kosten voor deze voor- en naschoolse opvang met huistaakbegeleiding.

Dit werkt drempelverlagend, en is bovendien een hele steun voor de alleenstaande moeder die zo gemakkelijker werk kan vinden.

Chantal Sysmans
OCMW-raadslid

-----------------------------

 

Monica Van Kerrebroeck Geweld op school – een zaak van iedereen

Wie stelt dat de scholen laks zijn of dat het probleem niet bespreekbaar is, doet de waarheid geweld aan.

Wie doet alsof in onze scholen niets gebeurt en onze scholen bevoordeelt of zelf veroordeelt, doet te kort aan de inspanningen van veel personeelsleden in het onderwijs.

Ik pleit voor een duidelijke regelgeving, met verantwoorde sancties, maar gepaard aan een goed onderbouwd preventiebeleid waar alle jongeren kansen moeten krijgen!

Monica Van Kerrebroeck
Gemeenteraadslid
Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

 

 

november 2012

ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30