vrouw&maatschappij

   
 

« maart 2012 | Hoofdmenu | november 2012 »

Is Vrouwe Justitia wel een vrouw?

Vrouw & Maatschappij pleit voor quota in de hoogste rechtscolleges

Op 3 september gaat het gerechtelijk jaar van start. Rechtbanken en gerechtshoven heropenen hun deuren. Ondanks het toeziend oog van Vrouwe Justitia blijft de top van ons rechtsapparaat een echt mannenbastion.

“In de hogere regionen van ons gerechtsapparaat is de situatie ronduit schrijnend” zegt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “Zo worden de plaatsen in het Grondwettelijk Hof voor 83% door mannen bezet. Dit is wel erg merkwaardig voor het rechtscollege dat waakt over het gelijkheidsbeginsel”. Het Hof van Cassatie doet het niet veel beter. Van de 28 magistraten zijn er slechts 5 vrouwen, wat neerkomt op een schamele 18%. Alle zeven voorzitters zijn mannen. De Raad van State spant de kroon met slechts 14% vrouwen. “Er zijn wel degelijk genoeg vrouwelijke magistraten op de lagere echelons met name 47%”, aldus Els Van Hoof, “maar wanneer ze willen opklimmen in de hiërarchie, botsen ze alweer tegen het glazen plafond”.

Toch dienen zich ook kansen aan. Door de staatshervorming wordt het Grondwettelijk Hof aangepast. Het uitgelezen moment om ook haar bezetting te moderniseren dus. Om democratisch genoemd te worden moet het gerecht een spiegel van de maatschappij zijn. Dat er tussen de taalgroepen een evenwicht afgedwongen wordt vindt iedereen normaal. Waarom zouden we dan niet hetzelfde mogen vragen op vlak van een evenwicht tussen mannen en vrouwen?

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) verklaarde in het verleden al meermaals een voorstander te zijn van zulke quota, maar waar blijven de daden? Bovendien staat er in het regeerakkoord dat er maatregelen genomen zullen worden om een betere vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsstructuren te waarborgen. Een nieuwe regering, een nieuwe staatshervorming, een nieuw begin? Een uitgelezen kans alleszins voor minister Turtelboom om haar idealen, beloftes én verplichtingen na te komen.

Een derde vrouwen, dat is voor ons het redelijke minimum. We verwijzen hierbij naar het ingediende wetsvoorstel van Sabine de Bethune (CD&V). Als we mensen weer vertrouwen in Justitie willen doen krijgen, moet ook het gerecht de bevolking écht vertegenwoordigen. Dit is een eerste, maar belangrijke stap naar een algemene mentaliteitswijziging.

“De godin van justitie draagt een balans die staat voor waarheid en eerlijkheid.  Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is een basisvoorwaarde voor een eerlijk en democratisch rechtsapparaat. Zal onze eigenste Vrouwe Justitia, minister Turtelboom, deze kans grijpen en haar rechtvaardigheidsidealen ook in daden omzetten?“, besluit Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

Meer informatie? Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij, 0474 52 68 18.

november 2012

ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30