vrouw&maatschappij

   
 

Witte Lintjes-actie tegen geweld

De CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij neemt vandaag het voortouw in de Witte Lintjes-campagne in Vlaanderen en Brussel. Deze internationale campagne tegen het geweld op vrouwen stopt die dag tussen 6.30 en 8 uur ook aan het station van Tielt. De pendelaars ontvangen een flyer met de boodschap 'Ik ben jouw schatje niet'. Zo willen ze de seksuele intimidatie op straat aankaarten. Wie een wit lintje draagt, geeft aan geen geweld te plegen, het niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen, geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken en iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.
Bekijk de foto's op onze facebook pagina!

Is Vrouwe Justitia wel een vrouw?

Vrouw & Maatschappij pleit voor quota in de hoogste rechtscolleges

Op 3 september gaat het gerechtelijk jaar van start. Rechtbanken en gerechtshoven heropenen hun deuren. Ondanks het toeziend oog van Vrouwe Justitia blijft de top van ons rechtsapparaat een echt mannenbastion.

“In de hogere regionen van ons gerechtsapparaat is de situatie ronduit schrijnend” zegt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “Zo worden de plaatsen in het Grondwettelijk Hof voor 83% door mannen bezet. Dit is wel erg merkwaardig voor het rechtscollege dat waakt over het gelijkheidsbeginsel”. Het Hof van Cassatie doet het niet veel beter. Van de 28 magistraten zijn er slechts 5 vrouwen, wat neerkomt op een schamele 18%. Alle zeven voorzitters zijn mannen. De Raad van State spant de kroon met slechts 14% vrouwen. “Er zijn wel degelijk genoeg vrouwelijke magistraten op de lagere echelons met name 47%”, aldus Els Van Hoof, “maar wanneer ze willen opklimmen in de hiërarchie, botsen ze alweer tegen het glazen plafond”.

Toch dienen zich ook kansen aan. Door de staatshervorming wordt het Grondwettelijk Hof aangepast. Het uitgelezen moment om ook haar bezetting te moderniseren dus. Om democratisch genoemd te worden moet het gerecht een spiegel van de maatschappij zijn. Dat er tussen de taalgroepen een evenwicht afgedwongen wordt vindt iedereen normaal. Waarom zouden we dan niet hetzelfde mogen vragen op vlak van een evenwicht tussen mannen en vrouwen?

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) verklaarde in het verleden al meermaals een voorstander te zijn van zulke quota, maar waar blijven de daden? Bovendien staat er in het regeerakkoord dat er maatregelen genomen zullen worden om een betere vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsstructuren te waarborgen. Een nieuwe regering, een nieuwe staatshervorming, een nieuw begin? Een uitgelezen kans alleszins voor minister Turtelboom om haar idealen, beloftes én verplichtingen na te komen.

Een derde vrouwen, dat is voor ons het redelijke minimum. We verwijzen hierbij naar het ingediende wetsvoorstel van Sabine de Bethune (CD&V). Als we mensen weer vertrouwen in Justitie willen doen krijgen, moet ook het gerecht de bevolking écht vertegenwoordigen. Dit is een eerste, maar belangrijke stap naar een algemene mentaliteitswijziging.

“De godin van justitie draagt een balans die staat voor waarheid en eerlijkheid.  Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is een basisvoorwaarde voor een eerlijk en democratisch rechtsapparaat. Zal onze eigenste Vrouwe Justitia, minister Turtelboom, deze kans grijpen en haar rechtvaardigheidsidealen ook in daden omzetten?“, besluit Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

Meer informatie? Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij, 0474 52 68 18.

Thema 6. Maak vrouwen geen twee keer slachtoffer van huiselijk geweld.

Bij acute gevallen van partnergeweld is het doorgaans het slachtoffer (veelal de vrouw dus) die het huis verlaat. Dit werkt stigmatiserend en geeft haar het gevoel van twee keer slachtoffer te zijn. We stellen voor dat aan de geweldpleger een huis- en contactverbod wordt opgelegd. Dit in afwachting van eventuele vervolging.

Vind jij dit een goed voorstel? Ken jij mensen in je omgeving die zoiets meemaakten? Geef ons je feedback via een ‘comment’ en wij houden er rekening mee.

Een uitbreiding van de DNA-bank om verkrachtingsslachtoffers beter te beschermen.

Onderzoek bewijst dat in 45% van de verkrachtingszaken de dader bekend is maar dat voldoende bewijsmateriaal ontbreekt om hem ook effectief te veroordelen. DNA-testen toelaten als bewijs onder iets soepelere, maar heel duidelijk afgebakende voorwaarden, zou dus kunnen vermijden dat verkrachters ongestraft vrijkomen.

Alles voor de rechtvaardigheid? Of privacy boven alles? Een moeilijke discussie maar samen komen we er misschien wel uit. Laat ons dus zeker jouw mening weten via een ‘comment’ hieronder.

Wij laten zelfstandigen niet alleen staan.

Vrouwelijke zelfstandigen hebben naast hun bedrijf meestal ook nog een huishouden te runnen. Als ze bevallen moeten ze zelf kunnen beslissen wanneer zij hun bevallingsverlof opnemen (bv gespreid over de eerste 4 maanden) En om hen niet te ‘straffen’, moet die moederschapsrust gratis meetellen voor hun pensioenberekening.

Goed plan? En wat als mannelijke zelfstandigen vader worden? Zelfde regeling? Zit jij in deze situatie? We horen het graag! Je kan gewoon jouw argumenten in een ‘comment’ hieronder ‘posten’.

Thema 3: Zorgtijd moet beloond niet afgestraft worden.

In een grote meerderheid van de gezinnen, is het de vrouw die professioneel een stap terug zet als er kinderen komen. Gevolg: het is ook zij die daar financieel slachtoffer van is bij pensioen of scheiding. De zorgtijdovereenkomst voorziet in het huwelijkscontract dat er bij bepaling van pensioen of alimentatie, rekening wordt gehouden met de tijd geïnvesteerd door de ‘zorgende’ partner, man of vrouw.

Denk jij dat dit zou helpen? Zou jij dit in je huwelijkscontract laten zetten? En zou je partner het daarmee eens zijn? We zijn benieuwd naar jouw mening! Post’m gewoon als ‘comment’ hieronder.

Ouderschapsverlof is ook vaderschapsverlof

85% van het ouderschapsverlof wordt opgenomen door moeders. Om daaraan te verhelpen en vaders te stimuleren ook hun aandeel op te nemen, willen wij de ‘genderbonus’ invoeren. Als de vader minstens één maand thuis blijft, wordt het gezin beloond met een vierde maand betaald ouderschapsverlof.

Is de ‘genderbonus’ een goed plan? Ziet jouw partner dit zitten? Of heb jij een beter idee? Misschien een stimulans voor de werkgevers? reageer en wij zullen luisteren en proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Vandaag is Internationale Vrouwendag

 Proficiat alvast! En vanaf vandaag zetten wij de politiek op stelten! Elke dag discussiëren we over één van onze 7 prioriteiten. Vandaag is dat: 1. Doorbreken, dat glazen plafond. Het Glazen Plafond zorgt ervoor dat vrouwen niet voldoende doorstoten naar de plaatsen waar ze verdienen te komen en waar ze voor andere vrouwen het verschil kunnen maken. Quota zijn een goed middel om ervoor te zorgen dat vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn op kieslijsten, in de Raden van Bestuur van beursgenoteerde en overheidsbedrijven en in de hoogste rechtscolleges. Vind jij quota een goed idee? Of zijn ze net paternalistisch? Komen we er wel op eigen kracht? Laat het ons weten. Reageer via www.vrouwendag.be of [email protected]

Morgen is het nationale vrouwendag

7 maart

En vanaf dan zet Vrouw&Maatschappij de politiek op stelten. Gedurende één week lanceren wij elke dag een prioriteit rond één specifiek maatschappelijk thema op facebook. De hele dag lang gaan onze specialisten met jullie in discussie. Dus: praat, wees het oneens, argumenteer, bemoei je, discussieer mee. Kortom: geef je mening. Zo kunnen wij de onze vormen.
En help ons ook onze boodschap te verspreiden. Dat doe je door onze PicBadge op je profielfoto op facebook te plaatsen. Zo kom je ervoor uit dat je helpt de politiek op stelten te zetten. Al je Facebook-vrienden zien je engagement en dat werkt aanstekelijk.

Alvast bedankt voor je enthousiasme en tot één van de komende dagen.

CD&V-mannenclub in federale regering is fout signaal

CD&V wil 4 mannen naar de federale regering sturen en daar is Vrouw & Maatschappij alles behalve tevreden mee. “De CD&V-mannenclub op federaal niveau is een totaal verkeerd signaal,” zegt algemeen voorzitster Els Van Hoof. “Voor een partij die beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven – terecht  - quota oplegt voor vrouwen in de raad van bestuur en die bijna 60% vrouwelijke kiezers telt is deze delegatie onaanvaardbaar.”

Een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen leidt tot een diversiteit aan ideeën en een betere besluitvorming,  zo blijkt uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Op Brussels en Vlaams niveau bewijst CD&V alvast dat paritaire democratie werkt: in Brussel is de enige minister een vrouw, in Vlaanderen bestaat de CD&V-delegatie in de regering voor de helft uit vrouwen. Zeker met belangrijke hervormingen in het vooruitzicht is een evenwichtig samengestelde federale regering een meerwaarde.

Els Van Hoof: “Alle partijen hebben die boodschap begrepen, enkel CD&V laat het afweten op dit vlak. Op dit moment zetelen 22 CD&V-vrouwen in de verschillende parlementen, goed voor 41,5%. Die hebben elk op hun terrein expertise opgebouwd: pensioenen, ontwikkelingssamenwerking, asiel en migratie, duurzame ontwikkeling, … Een gebrek aan vrouwelijk talent was dus geen excuus om geen CD&V-vrouw naar de regering te sturen.”

november 2012

ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30